Wydawanie zaświadczeń w ramach programu "Czyste powietrze"

Zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego z Programu "Czyste powietrze" wydawane jest na podstawie: 1. art. 411 ust 10g – 10s ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.  – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)
2. rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 02.10.2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. 2020 r. poz. 1713).

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.
 
Mieszkańcy miasta Jarosławia mogą składać wnioski w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu przy ul. Słowackiego 34,
za pośrednictwem:
• operatora pocztowego,
• platformy ePUAP,
• wrzucając do skrzynki znajdującej się w siedzibie MOPS.
 
Wniosek o żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego znajduje się poniżej w załączniku:

Wniosek o żądanie wydania zaświadczenia (344kB) pdf
 
 
Szczegółowe informacje nt. Programu "Czyste powietrze" znajdują się na stronie www.czystepowietrze.gov.pl

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Kruba-Nieckarz (4 grudnia 2020)
Opublikował: Barbara Brzezińska (4 grudnia 2020, 09:36:28)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (4 grudnia 2020, 09:41:48)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 610