2008

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

2008

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 14-11-2008 r.

dotyczące przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTK CENTERTEL - Jarosław Wojska Polskiego 5900, zlokalizowanej na działce nr 1981/16 przy ul. Elektrownianej w Jarosławiu" [...]

Decyzja Ministra Środowiska z dnia 10-11-2008 r.

Decyzja Ministra Środowiska dotycząca przedsięwzięcia pn.: "Budowa Składowiska Odpadów Komunalnych w Jarosławiu - Zakład Zagospodarowania Odpadów" [...]

Ogłoszenie o Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON)

Burmistrz Miasta Jarosławia zawiadamia mieszkańców miasta, że Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) został przeniesiony na teren bazy Zakładu Oczyszczania Miasta, przy ul. Racławickiej 24 w Jarosławiu. punkt czynny w [...]

Informacja o udostępnieniu danych o środowisku

 Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających te informacje jest ustawowym obowiązkiem organów administracji publicznej, rządowej [...]

metryczka