2009

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

2009

Obwieszczenie z dnia 30-12-2009 r. znak: KOŚ-7624-ŚR/21/09

Dotyczy wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Instalacja zatłaczania wody złożowej na KGZ Jarosław" [...]

Decyzja Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 28-12-2009 r. znak: KOŚ-7624-ŚR/21/09

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Instalacja zatłaczania wody złożowej na KGZ Jarosław" [...]

Obwieszczenie z dnia 23-12-2009 r. znak: KOŚ-7624-ŚR/28/09

Dotyczy przedsięwzięcia pn.: "Wzrost konkurencyjności firmy Papirus w efekcie wdrożenia w zakładzie w Jarosławiu specjalistycznej innowacyjnej linii technologicznej do produkcji wysokiej jakości opakowań kartonowych" [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 08-12-2009 r. znak: KOŚ-7624-ŚR/38/09

w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa myjni samochodowej samoobsługowej, bezdotykowej, dwustanowiskowej na dz. nr 1445/2 przy ul. Sanowa w Jarosławiu" [...]

Postanowienie Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 24-11-2009 r., znak: KOŚ-7624-ŚR/27/09

Przedsięwzięcie pn.: "Budowa składowsika złomu i odpadów wraz z instalacją elektryczną światła i podjazdem do obiektu" na terenie Tłoczni Gazu w Jarosławiu.  [...]

Postanowienie Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 02-11-2009 r., znak: KOŚ-7624-ŚR/21/09

Przedsięwzięcie pn.: "Instalacja zatłaczania wody złożowej na KGZ Jarosław" [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dn. 23-10-2009 r. znak: KOŚ-7624-ŚR/35/09

Dotyczy przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku dydaktycznego z biblioteką PWSZ w Jarosławiu" [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia z dn. 21-10-2009 r., znak: KOŚ-7624-ŚR/35/09

Dotyczy przedsięwzięcia "Budowa budynku dydaktycznego z biblioteką PWSZ w Jarosławiu", przewidzianego do realizacji na dz. nr 1048/23 ob. nr 5 w Jarosławiu [...]

Pismo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dn. 15-10-2009 r.

Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Zagospodarowanie odwiertów Morawsko -2, -3Ki -4" [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dn. 13-10-2009 r., znak: KOŚ-7624-ŚR/33/09

Dotyczy przedsięwzięcia pn.: "Renowacja i modernizacja zabytkowego opactwa w Jarosławiu na ośrodek kultury. Prace remontowo-adaptacyjnezwiązane z wykonaniem dwóch dodatkowych klatek schodowych" [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dn. 13-10-2009 r., znak: KOŚ-7624-ŚR/32/09

Dotyczy przedsięwzięcia pn.: "Renowacja i modernizacja zabytkowego opactwa w Jarosławiu na ośrodek kultury" [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dn. 13-10-2009 r., znak: KOŚ-7624-ŚR/29/09

Dotyczy przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa i remont budynku Miejskiego Ośrodka Kultury" [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dn. 13-10-2009 r., znak: KOŚ-7624-ŚR/25/09

Dotyczy przedsiewzięcia pn.: "Przebudowa płyty Rynku w Jarosławiu - Rynek i Plac Św. Michała, obejmująca działki nr 2356, 2355, 2354, 2352/6, 2451, 2300/3, 2314, 2320/2, 2453, 2352/1, 2390, 2391/1, 2391/5, 2391/6, 2401, 2391/4, 2436 obręb nr [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dn. 01-10-2009 r. znak: KOŚ-7624-ŚR/18/09

Dotyczy przedsięwzięcia pn.: "Budowa dwóch silosów ze stali nierdzewnej do magazynowania mucosy, wraz z ciągiem technologicznym biegnącym od istniejących urzadzeń na wydziale jeliciarni budynku produkcyjnego" [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia z dn. 30-09-2009 r., znak: KOŚ-7624-ŚR/25/09

Przedsięwzięcie pn.: "Przebudowa płyty Rynku w Jarosławiu - Rynek i Plas Św. Michała, obejmujaca działki nr ewid. 2356, 2355, 2354, 2352/6, 2451, 2300/3, 2314, 2320/2, 2453, 2352/1, 2390, 2391/1, 2391/5, 2391/6, 2401, 2391/4, 2436 obreb nr 4 [...]

Postanowienie Burmistrza Miasta Jarosławia z dn. 24-09-2009 r. znak: KOŚ-7624-ŚR/35/09

Dotyczy przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku dydaktycznego z biblioteką PWSZ w Jarosławiu" [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dn. 23-09-2009 r. znak: KOŚ-7624-ŚR/36/09

Dotyczy przedsięwzięcia pn.: "Budowa wytwórni betonów TYP.WB.37-000, przy ul. Budowlanych w Jarosławiu" [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dn. 17-09-2009 r. znak: KOŚ-7624-ŚR/30/09

Dot. przedsięwzięcia pn.: "Budowa ulicy Synów Pułku w Jarosławiu" [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Roźwienica z dn. 04-09-2009 r.

Dotyczy przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa odcinka dróg powiatowych nr 1617R ul. Szczytniańska w km 17+551,50 - 17+371, dr. nr 1617R Kańczuga - Jarosław w km 17+371 - 15+400 i 12+925 - 11+546, dr. nr 1619R Zarzecze - Pełnatycze - Bystrowice w [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dn. 31-08-2009 r., znak: KOŚ-7624-ŚR/31/09

dot. przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa węzła rozdzielczo-pomiarowego JAROSŁAW na dz. nr 728/18 obręb nr 4 przy ul. Krakowska w Jarosławiu" [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dn. 13-08-2009 r. znak: KOŚ-7624-ŚR/19/09

Dot. przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Anny Jenke w Jarosławiu" [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia z dn. 12-08-2009 r. znak: KOŚ-7624-ŚR/19/09

Dot. przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Anny Jenke w Jarosławiu" [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 04-08-2009 r. znak: KOŚ-7624-ŚR/35/09

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwziecia pn.: "Budowa budynku dydaktycznego z biblioteką PWSZ w Jarosławiu" [...]

Opinia Starosty Jarosławskiego z dnia 24-07-2009 r. znak: OLR.III.7633-57/09

Starosta Jarosławski uznał brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa ulicy Synów Pułku w Jarosławiu" [...]

Obwieszczenie Burmistrz Miasta Jarosławia z dn. 24-07-2009 r. znak: KOŚ-7624-ŚR/2/09

Burmistrz Miasta Jarosławia zawiadamia, że została wydana decyzja ustalajaca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację ptrzedsięwzięcia polegajacego na budowie stacji paliw wraz z rozbiórką istniejących obiektów stacji PKN ORLEN [...]

Decyzja Burmistrza Miasta Jarosławia z dn. 23-07-2009 r. znak: KOŚ-7624-ŚR/5/09

Została zmieniona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Na Blichu, w ul. Blichowa oraz w ul. Harlendera. Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. [...]

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu z dn. 22-07-2009 r. znak: PZNS.465-55/09

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu stwierdził, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa ulicy Synów Pułku w Jarosławiu" [...]

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu z dn. 22-07-2009 r. znak: PZNS.465-54/09

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu stwierdził, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa węzła rozdzielczo-pomiarowego JAROSŁAW na dz. nr 728/18 ob. nr 4 [...]

Postanowienie Burmistrza Miasta Jarosławia z dn. 22-07-2009 r. znak: KOŚ-7624-ŚR/31/09

Burmistrz Miasta Jarosławia nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsiewzięcia pn.: "Przebudowa węzła rozdzielczo-pomiarowego JAROSŁAW na dz. nr 728/18 ob. nr r przy ul. Krakowska w [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 21-07-2009 r. znak: KOŚ-7624-ŚR/20/09

Burmistrza Miasta Jarosławia zawiadamia, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Stacja paliw płynnych i gazowych z myjnią pojazdów w Jarosławiu, ul. Pruchnicka 5" [...]

Opinia Starosty Jarosławskiego z dn. 20-07-2009 r. znak: OLR.III.7633-56/09

Starosta Jarosławski uznał brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa węzła rozdzielczo-pomiarowego JAROSŁAW na dz. nr 728/18 ob. nr 4 przy ul. Krakowska w Jarosławiu" [...]

Zapytanie o potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z dnia 15-07-2009 r. znak: KOŚ-7624-ŚR/31/09

dotyczy przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa węzła rozdzielczo-pomiarowego JAROSŁAW na dz. nr 728/18 obręb nr 4 przy ul. Krakowska w Jarosławiu" [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 13-07-2009 r. znak: KOŚ-7624-ŚR/31/09

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa węzła rozdzielczo-pomiarowego JAROSŁAW na dz. nr 728/18 (obręb nr 4) przy ul. Krakowska w Jarosławiu" [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 13-07-2009 r. znak: KOŚ-7624-ŚR/30/09

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa ulicy Synów Pułku w Jarosławiu" [...]

Opinia Starosty Jarosławskiego z dnia 03-07-2009 r. (data wpływu: 14-07-2009 r., znak: OLR.III.7633-49/09

Starosta Jarosławski postanowił uznać brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa składowiska złomu i odpadów wraz z instalacją elektryczną światła i podjazdem do obiektu" [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 01-07-2009 r. znak: KOŚ-7624-ŚR/17/09

w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Dwudystrybutorowa stacja paliw z trzykomorowym zbiornikiem podziemnym o łącznej pojemności 30 tyś. litrów i wiatą naddystrybutorową - [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 29-06-2009 r. znak: KOŚ-7624-ŚR/26/09

w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Zakup nowego urządzenia do sitodruku wykorzystującego innowacyjną światową technologię" [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 29-06-2009 r. znak: KOŚ-7624-ŚR/22/09

W sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jarosławiu" [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, z dnia 25-06-2009 r. znak: KOŚ-7624-ŚR/22/09

"Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jarosławiu" [...]

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu, z dnia 22-06-2009 r. znak: PZNS.465-48/09

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu stwierdził, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa składowiska złomu i odpadów wraz z instalacją elektryczną światła [...]

Zapytanie o potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, z dnia 18-02-2009 r., znak: KOŚ-7624-ŚR/27/09

"Budowa składowiska złomu i odpadów wraz z instalają elktryczną światła i podjazdem do obiektu" na terenie Tłoczni Gazu w Jarosławiu [...]

Opinia Starosty z dnia 17-06-2009 r. znak: OLR.III.7633-45/09

Starosta Jarosławski uznał brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsiewzięcia pn.: Przebudowa płyty Rynku w Jarosławiu - Rynek i Plac Św. Michała" [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 12-06-2009 r., znak: KOŚ-7624-ŚR/27/09

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa składowiska złomu i odpadów wraz z instalacją elektryczną światła i podjazdem do obiektu" na terenie Tłoczni Gazu w Jarosławiu [...]

Opinia z dnia 12-06-2009 r., znak: PZNS.465-43/09

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu stwierdził, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja płyty Rynku w Jarosławiu" [...]

Postanowienie - sprostowanie oczywistej omyłki, z dnia 12-06-2009 r. znak: KOŚ-7624-ŚR/7/09

w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ulic: Stanisława Kopystyńskiego, Wiesława Kielara, Tadeusza Broniewskiego, Aleksandra Fredry, Flisacka, [...]

Postanowienie - sprostowanie oczywistej omyłki, z dnia 12-06-2009 r. znak: KOŚ-7624-ŚR/5/09

w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Na Blichu, w ul. Blichowa oraz w ul. Harlendera. Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. [...]

Postanowienie Burmistrza Miasta Jarosławia, z dnia 10-06-2009 r. znak: KOŚ-7624-ŚR/22/09

Burmistrz Miasta Jarosławia nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jarosławiu" [...]

Zapytanie o potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z dnia 04-06-2009 r., znak: KOŚ-7624-ŚR/25/09

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa płyty Rynku w Jarosławiu - Rynek i Plac Św. Michała, obejmująca działki nr ewid. 2356, 2355, 2354, 2352/6, 2451, 2300/3, 2314, [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 04-06-2009 r. znak: KOŚ-7624-ŚR/25/09

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa płyty Rynku w Jarosławiu - Rynek i Plac Św. Michała, obejmująca działki nr ewid. 2356, [...]

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu, z dnia 02-06-2009 r., znak: PZNS.465-39/09

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu stwierdził, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsiewzięcia pn.: "Instalacja zatłaczania wody złożowej na KGZ Jarosław" [...]

Opinia Starosty Powiatowego w Jarosławiu z dnia 02-06-2009 r., znak: OLR.III.7633-37/09

Starosta Powiatowy w Jarosławiu stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn.: "Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jarosławiu" [...]

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu z dnia 01-06-2009 r., znak: PZNS.465-38/09

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu stwierdził, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Specjalnym Ośrodku [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 29-05-2009 r. znak: KOŚ-7624-ŚR/13/09

w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa ulicy Konfederackiej w Jarosławiu od km 0+742 do km 1+215 wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą techniczną" [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia, z dnia 27-05-2009 r. znak: KOŚ-7624-ŚR/12/09

w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do budynków w ul. Dominikańska w Jarosławiu" [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia, z dnia 27-05-2009 r. znak: KOŚ-7624-ŚR/7/09

w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ulic: Stanisława Kopystyńskiego, Wiesława Kielara, Tadeusza Broniewskiego, Aleksandra Fredry, Flisacka, [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia, z dnia 27-05-2009 r. znak: KOŚ-7624-ŚR/5/09

w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Na Blichu, w ul. Blichowa oraz w ul. Harlendera. Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. [...]

Zapytanie o potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, z dnia 25-05-2009 r. znak: KOŚ-7624-ŚR/22/09

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jarosławiu" [...]

Zawiadomienie o wszczęcie postępowania z dnia 25-05-2009 r. znak: KOŚ-7624-ŚR/22/09

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jarosławiu" [...]

Decyja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, z dnia 25-05-2009 r. znak: KOŚ-7624-ŚR/7/09

"Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do budynków w ul. Dominikańska w Jarosławiu" [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, z dnia 25-05-2009 r. znak: KOŚ-7624-ŚR/7/09

"Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ulic: Stanisława Kopystyńskiego, Wiesława Kielara, Tadeusza Broniewskiego, Aleksandra Fredry, Flisacka, Wiśniowa w Jarosławiu" [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia z dnia 25-05-2009 r. znak: KOŚ-7624-ŚR/5/09

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Na Blichu, w ul. Blichowa oraz w ul. Harlendera. Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Przygrodzie. Przystosowanie istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Blichowa do pracy w warunkach [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 25-05-2009 r.

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwziecia pn.: "Instalacja zatłaczania wody złożowej na KZG Jarosław" [...]

Opinia z dnia 22-05-2009 r. znak: OLR.III.7633-34/09 Starosty Jarosławskiego

Starosta Jarosławski uznaje brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Anny Jenke w Jarosławiu" [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, z dnia 22-05-2009 r. znak: KOŚ-7624-ŚR/13/09

"Budowa ulicy Konfederackiej w Jarosławiu od km 0+742 do km 1+215 wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą techniczną" [...]

Postanowienie wyjaśniające wątpliwości w treści postanowienia Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 10-02-2009 r.

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa wiaduktu i rozbudowa ulicy Przemyska w Jarosławiu" [...]

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 11-05-2009 r.

w której stwierdza, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Anny Jenke w Jarosławiu" [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania oraz zapytanie o potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Anny Jenke w Jarosławiu" [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 29-04-2009 r.

Burmistrz Miasta Jarosławia zawiadamia, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci wodociągowej w obrębie ulic: Stanisława Kopystyńskiego, Wiesława Kielara, Tadeusza [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 22-04-2009 r.

Burmistrz Miasta Jarosławia zawiadamia, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku handlowo-usługowego (sprzedaż, serwis sprzętu do lasu i ogrodu, tj. kosiarki, [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia z dnia 20-04-2009 r.

pn.: "Budowa sieci wodociągowej w obrębie ulic: Stanisława Kopystyńskiego, Wiesława Kielara, Tadeusza Broniewskiego, Aleksandra Fredry, Flisackiej, Wiśniowej w Jarosławiu" [...]

Komunikat Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 20-04-2009 r.

Komunikat dotyczący akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie [...]

Zapytanie o potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia z dnia 04-08-2009 r. znak: KOŚ-7624-ŚR/35/09

Dotyczy przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku dydaktycznego z biblioteką PWSZ w Jarosławiu" [...]

Postanowienie Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 08-04-2009 r.

Burmistrz Miasta Jarosławia nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa ulicy Konfederackiej w Jarosławiu od km 0+742 do km 1+215 wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 06-04-2009 r.

o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci wodociągowej w ul. Przygrodzie w Jarosławiu. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Na Blichu oraz w ul. Harlendera" [...]

Decyzja Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 03-04-2009 r.

o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci wodociągowej w ul. Przygrodzie w Jarosławiu. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Na Blichu oraz w ul. Harlendera" [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 31-03-2009 r.

dotyczące przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji paliw wraz z rozbiórką istniejących obiektów stacji PKN ORLEN nr 822 w Jarosławiu, przy ul. Kraszewskiego/Pełkińskiej" [...]

Komunikat Burmistrza Miasta Jarosławia

w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jarosławia [...]

Postanowienie Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 24-03-2009 r.

Burmistrz Miasta Jarosławia nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do budynków w ul. Dominikańskiej w Jaosławiu" [...]

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu z dn. 23-03-2009 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu stwierdził, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa ulicy Konfederackiej w Jarosławiu od km 0+742 do km 1+215 wraz z [...]

Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z dnia 16-03-2009 r.

dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ulic: Stanisława Kopystyńskiego, Wiesława Kielara, Tadeusza Broniewskiego, Aleksandra Fredry, Flisackiej, Wiśniowej w Jarosławiu" [...]

Zapytanie o potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z dnia 16-03-2009 r.

planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa ulicy Konfederackiej w Jarosławiu od km 0+742 do km 1+215 wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą techniczną" [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 13-03-2009 r.

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa ulicy Konfederackiej w Jarosławiu od km 0+742 do km 1+215 wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą techniczną" [...]

Postanowienie z dnia 10-03-2009r.

Burmistrz Miasta Jarosławia nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci wodociągowej w obrębie ulic: Stanisława Kopystyńskiego, Wiesława Kielara, Tadeusza [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia

w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa wiaduktu i rozbudowa ul. Przemyskiej w Jarosławiu" [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia z dnia 06-03-2009 r.

pn.: "Budowa wiaduktu i rozbudowa ul. Przemyskiej w Jarosławiu" [...]

Postanowienie z dnia 06-03-2009 r.

Burmistrz Miasta Jarosławia nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Na Blichu, ul. Blichowej oraz w ul. Harlendera. Budowa sieci [...]

Postanowienie z dnia 27-02-2009 r.

w sprawie wyjaśnienia wątpliwości co do treści postanowienia Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 20 lipca 2006 roku, znak: GPO.II.7624-ŚR/25/09 o braku konieczności sporządzenia raportu dla planowanej inwestycji pn.: "Przebuowa drogi [...]

Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia z dnia 24-02-2009 r.

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci wodociągowej w ul. Przygrodzie w Jarosławiu. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Na Blichu oraz w ul. Harlendera" [...]

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu z dnia 17-02-2009 r.

stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do budynków w ulicy Dominikańskiej w Jarosławiu" [...]

Zapytanie o potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

z dnia 13-02-2009 r. pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do budynków w ul. Dominikańskiej w Jarosławiu" [...]

Postanowienie z dnia 10-02-2009 r.

Burmistrz Miasta Jarosławia postanawia nie stwierdzać potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa wiaduktu i rozbudowa ul. Przemyskiej w Jarosławiu" [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 05-02-2009 r.

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do budynków w ul. Dominikańskiej w Jarosławiu" [...]

Opinia stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z dnia 22-01-2009 r., znak: PZNS.465-7/09

przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ulic: Stanisława Kopystyńskiego, Wiesława Kielara, Tadeusza Broniewskiego, Aleksandra Fredry, Flisackiej, Wiśniowej w Jarosławiu" [...]

Opinia stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z dnia 22-01-2009 r., znak: PZNS.465-8/09

przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci wodociągowej w obrębie ulic: Stanisława Kopystyńskiego, Wiesława Kielara, Tadeusza Broniewskiego, Aleksandra Fredry, Flisackiej, Wiśniowej w Jarosławiu" [...]

Opinia stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z dnia 22-01-2009 r., znak: PZNS.465-5/09

przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Na Blichu, w ul. Blichowej oraz w ul. Harlendera. Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Przygrodzie. Przystosowanie istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Blichowej do [...]

Opinia stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z dnia 22-01-2009 r., znak: PZNS.465-6/09

przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci wodociągowej w ul. Przygrodzie w Jarosławiu. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Na Blichu oraz w ul. Harlendera" [...]

Zapytanie o potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z dn. 19-01-2009 r.

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ulic: Stanisława Kopystyńskiego, Wiesława Kielara, Tadeusza Broniewskiego, Aleksandra Fredry, Flisackiej, [...]

Zapytanie o potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z dn. 19-01-2009 r.

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci wodciągowej w obrębie ulic: Stanisława Kopystyńskiego, Wiesława Kielara, Tadeusza Broniweskiego, Aleksandra Fredry, Flisackiej, Wisniowej w [...]

Zapytanie o potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z dnia 19-01-2009 r.

w sprawie wydania deczyji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Na Blichu, w ul. Blichowej oraz w ul. Harlendera. Budowa sieci kanlizacji ogólnospławnej w ul. [...]

Zapytanie o potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z dnia 19-01-2009r.

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci wodociągowej w ul. Przygrodzie w Jarosławiu. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Na Blichu oraz w ul. Harlendera" [...]

Zapytanie o potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z dnia 15-01-2009 r.

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwziecia pn.: "Przebudowa wiaduktu i rozbudowa ulicy Przemyskiej w Jarosławiu" [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 15-01-2009 r.

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwziecia pn.: "Przebudowa wiaduktu i rozbudowa ulicy Przemyskiej w Jarosławiu" [...]

Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 12-01-2009 r.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanaliacji sanitarnej w obrębie ul. Przemysłowej, ul. Pawłosiowskiej i części ul. Kopcia wraz z modernizacją przepompowni ścieków przy [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dn. 09-01-2009 r.

w sprawie wydania deczyji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci wodociągowej w obrębie ulic: Stanisława Kopystyńskiego, Wiesława Kielara, Tadeusza Broniewskiego, Aleksandra Fredry, Flisackiej, [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 09-01-2009 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania sdecyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ulic: Stanisława Kopystyńskiego, Wiesława Kielara, Tadeusza [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dn. 02-01-2009r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Na Blichu, w ul. Blichowej oraz w ul. Harlendera. Budowa sieci [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 02-01-2009 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci wodociągowej w ul. Przygrodzie w Jarosławiu. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Na Blichu [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 02-01-2009 r.

dotyczące przedsięwzięcia pn.: "Budowa autostrady A-4 w wariancie I/1 na odcinku Rzeszów Wschodni - Przeworsk i wariancie II/1 na odcinku Przeworsk - Korczowa km 580+742,87 - 668+837" [...]

metryczka