2010

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

2010

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 06-12-2010 r., znak: KOŚ-7624-ŚR/16/10

W sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa cmentarza komunalnego w Jarosławiu wraz z parkingiem i infrastrukturą towarzyszącą" [...]

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu z dnia 03-12-2010 r., znak: PZNS.465-64/10

Dotyczy przedsięwzięcia pn.: "Płyta Rynku - rewitalizacja obszarów Starego Miasta wraz ze zmianą funkcjonalności placu Św. Michała" [...]

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu z dnia 02-12-2010 r., znak: PZNS.465-63/10

Dotyczy przedsięwzięcia pn.: "Budowa i przebudowa budynków dydaktycznych PWSZ oraz przebudowa placu na terenie Miasteczka Akademickiego w Jarosławiu" przy ul. Czarnieckiego 16 w Jarosławiu, na działkach o numerze 1048/23 oraz 1048/26 [...]

Decyzja Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 02-12-2010 r., znak: KOŚ-7624-ŚR/16/10

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa cmentarza komunalnego w Jarosławiu wraz z parkingiem i infrastrukturą towarzyszącą" [...]

Pismo z dnia 25-11-2010 r., znak: KOŚ-7624-ŚR/23/10

Zapytanie o potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.: "Płyta Rynku - rewitalizacja obszarów Starego Miasta wraz ze zmianą funkcjonalności placu Św. Michała" onejmująca działki nr ewid. [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 25-11-2010 r., znak: KOŚ-7624-ŚR/23/10

Dotyczy przedsięwzięcia pn.: "Płyta Rynku - rewitalizacja obszarów Starego Miasta wraz ze zmianą funkcjonalności placu Św. Michała" onejmująca działki nr ewid. 2300/3, 2314, 2320/2, 2352/1, 2354, 2355, 2356, 2391/1, 2391/4, 2391/5, 2391/6, [...]

Pismo z dnia 24-11-2010 r., znak: KOŚ-7624-ŚR/18/10

Zapytanie o potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa i przebudowa budynków dydaktycznych PWSZ oraz przebudowa placu na terenie Miasteczka Akademickiego w Jarosławiu" [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 24-11-2010 r., znak: KOŚ-7624-ŚR/18/10

Dotyczy przedsięwzięcia pn.: "Budowa i przebudowa budynków dydaktycznych PWSZ oraz przebudowa placu na terenie Miasteczka Akademickiego w Jarosławiu" [...]

Pismo z dnia 22-11-2010 r. znak: KOŚ-7624-ŚR/17/10

Zapytanie o potrzebę przeprowadzenia oceny odddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa skrzyżowania typu małe rondo - skrzyżowanie drogi łącznikowej z ulicą 3-go Maja (droga krajowa nr 4) oraz ulicą Morawską [...]

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 12-11-2010 r., znak: RDOŚ-18-WOOŚ-6613-26-68/9/10/jg

Dotyczy przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 880 Jarosław - Pruchnik km 0+000 - 16+776" [...]

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 12-11-2010 r., znak: RDOŚ-18-WOOŚ-6613-26-68/8/10/jg

Dotyczy przedsięwzięca pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 880 Jarosław - Pruchnik km 0+000 - 16+776", realizowanego w części na terenach zamkniętych [...]

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu z dnia 02-11-2010 r. znak: PZNS.465-58/10

Dotyczy przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 880 Jarosław - Pruchnik km 0+000 - 16+776" realizowanego w części na terenach zamkniętych [...]

Postanowienie Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 18-10-2010 r., znak: KOŚ-7624-ŚR/16/10

Dotyczy przedsięwzięcia pn.: "Budowa cmentarza komunalnego w Jarosławiu wraz z parkingiem i infrastrukturą towarzyszącą"   [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 13-10-2010 r. znak: KOŚ-7624-ŚR/17/10

Dotyczy przedsięwzięcia pn.: "Budowa skrzyżowania typu małe rondo - skrzyżowanie drogi łącznikowej z ulicą 3-go Maja (droga krajowa nr 4) oraz ulicą Morawską (droga powiatowa 1766R) [...]

Postanowienie Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 14-09-2010 r. znak: KOŚ-7624-ŚR/11/10

dot. palnowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynków: handlowo-usługowego nr I i handlowo-usługowego nr II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zjazdami publicznymi, placami, parkingami, drogami, dojściami, słupem reklamowym [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 16-08-2010 r., znak: KOŚ-7624-ŚR/15/10

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa dróg powiatowych nr 1724R od km 0+000 do km 3+829 i nr 1766R od km 5+960 do km 6+465 oraz od km 6+560 do km 7+096 oraz budowa drogi powiatowej nr 1724R od [...]

Pismo z dnia 11-08-2010 r., znak: KOŚ-7624-ŚR/11/10

w sprawie z wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla palnowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynków: handlowo-usługowego nr I i handlowo-usługowego nr II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zjazdami [...]

Pismo z dnia 26-07-2010 r. znak: KOŚ-7624-ŚR/11/10

w sprawie z wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla palnowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynków: handlowo-usługowego nr I i handlowo-usługowego nr II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zjazdami [...]

Postanowienie Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 23-07-2010 r., znak: KOŚ-7624-ŚR/15/10

Dotyczy sprawy z wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa dróg powiatowych nr 1724R od km 0+000 do km 3+829 i nr 1766R od km 5+960 do km 6+465 oraz od km 6+560 do km 7+096 oraz [...]

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu z dnia 22-07-2010 r. znak: PZNS.465-40/10

Dotyczy sprawy z wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa cmentarza komunalnego w Jarosławiu wraz z parkingiem i infrastrukturą towarzyszącą" [...]

Zapytanie o potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia z dnia 16-07-2010 r., znak: KOŚ-7624-ŚR/16/10

W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa cmentarza komunalnego w Jarosławiu wraz z parkingiem i infrastrukturą towarzyszącą" [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 13-07-2010 r., znak: KOŚ-7624-ŚR/16/10

W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa cmentarza komunalnego w Jarosławiu wraz z parkingiem i infrastrukturą towarzyszącą" [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 06-07-2010 r., znak: KOŚ-7624-ŚR/4/10

Dotyczy wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Stacja CNG Auto w Jarosławiu" [...]

Zapytanie o potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia z dnia 28-06-2010 r. znak: KOŚ-7624-ŚR/15/10

W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa dróg powiatowych nr 1724R od km 0+000 do km 3+829 i nr 1766R od km 5+960 do km 6+465 oraz od km 6+560 do km 7+096 oraz budowa drogi [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 28-06-2010 r., znak: KOŚ-7624-ŚR/15/10

W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa dróg powiatowych nr 1724R od km 0+000 do km 3+829 i nr 1766R od km 5+960 do km 6+465 oraz od km 6+560 do km 7+096 oraz budowa drogi [...]

Informacja o kolektorach słonecznych

Informacja o kolektorach słonecznychKup kolektor z 45% dopłatą 17 czerwca br. Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał z sześcioma bankami umowy, uruchamiające program dopłat do kredytów bankowych na [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 24-06-2010 r. znak: KOŚ-7624-ŚR/3/10

W sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa dwutorowej linii napowietrznej 110kV od istniejącego słupa nr 41/6 do istniejacej stacji 110/30/15kV Jarosław" [...]

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu z dnia 23-06-2010 r. znak: PZNS.465-34/10

W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: "Budowa budynków: handlowo-usługowego nr I i handlowo-usługowego nr II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zjazdami publicznymi, [...]

Zapytanie z dnia 14-06-2010 r. znak: KOŚ-7624-ŚR/11/10

Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynków: handlowo-usługowego nr I i handlowo-usługowego nr II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zjazdami publicznymi, placami, [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 14-06-2010 r. znak: KOŚ-7624-ŚR/11/10

Dotyczy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynków: handlowo-usługowego nr I oraz handlowo-usługowego nr II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (gazową, [...]

Decyzja Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 07-06-2010 r. znak: KOŚ-7624-ŚR/3/10

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa dwutorowej linii napowietrznej 110kV od istniejącego słupa nr 41/6 do istniejącej stacji 110/30/15kV Jarosław" [...]

Postanowienie z dnia 30-04-2010 r. znak: RDOŚ-18-WOOŚ-7048-3-10/4/10/jg

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wyraża opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oodziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie dwutorowej linii napowietrznej 110kV od istniejącego słupa nr 41/6 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 20-04-2010 r. znak: KOŚ-7624-ŚR/2/10

Dotyczy przedsięwzięcia pn.: "Stacja paliw płynnych i gazowych z myjnią pojazdów na działkach nr 705/1, 705/2 przy ul. Kruhel Pełkiński w Jarosławiu" [...]

Pismo z dnia 14-04-2010 r.

Dotyczy: sprawy z wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa dwutorowej linii napowietrznej 110kV od istniejącego słupa nr 41/6 do istniejącej stacji 110/30/15kV Jarosław" [...]

Pismo z dnia 06-04-2010 r., znak: KOŚ-7624-ŚR/3/10

Dotyczy przedsięwzięcia pn.: "Budowa dwutorowej linii napowietrznej 110kV od istniejącego słupa nr 41/6 do istniejącej stacji 110/30/15kV Jarosław" [...]

Pismo z dnia 25-03-2010 r. znak: RDOŚ-18-WOOŚ-7048-3-10/2/10/jg

W sprawie wydania opinii o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa dwutorowej linii napowietrznej 110kV od istniejącego [...]

Komunikat Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 19-03-2010 r.

Komunikat skierowany do zarządców, właścicieli i administratorów nieruchomości na terenie miasta Jarosławia dotyczący czystości porządku [...]

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu z dnia 10-03-2010, znak: PZNS.465-10/10

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu wyraził opinię, że zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa dwutorowej linii napowietrznej 110 kV od istniejącego słupa nr 41/6 [...]

Zapytanie o potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, z dnia 02-03-2010 r., znak: KOŚ-7624-ŚR/3/10

W sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa dwutorowej linii napowietrznej 110 kV od istniejącego słupa nr 41/6 do istniejącej stacji 110/30/15 kV Jarosław" [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 02-03-2010 r., znak: KOŚ-7624-ŚR/3/10

W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa dwutorowej linii napowietrznej 110 kV od istniejącego słupa nr 41/6 do istniejącej stacji 110/30/15 kV Jarosław" [...]

Obwieszczenie z dnia 11-01-2010 r., znak: KOŚ-7624-ŚR/37/09

Dotyczy przedsięwzięcia pn.: "Wzrost konkurencyjności i innowacyjności PPHU Spólnet Sp. z o.o. poprzez inwestycje w nowe technologie - rozbudowa linii technologicznej sitodruku, zabudowanej w Zakładzie Sitodruku Inwestora, ul. [...]

Obwieszczenie z dnia 11-01-2010 r., znak: KOŚ-7624-ŚR/27/09

Dotyczy planowanego przedsięwzięcia pn.: " Budowa składowiska złomu i odpadów wraz z instalacją elektryczną światła i podjazdem do obiektu" [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia z dnia 07-01-2010 r., znak: KOŚ-7624-ŚR/27/09

Dotyczy przedsięwzięcia pn.: "Budowa składowiska złomu i odpadów wraz z instalacją elektryczną światła i podjazdem do obiektu" na terenie Tłoczni Gazu w Jarosławiu [...]

Postanowienie z dnia 17-05-2010 r., znak: KOŚ-7624-ŚR/3/10

Burmistrz Miasta Jarosławia nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa dwutorowej linii napowietrznej 110kV od istniejacego słupa nr 41/6 do istniejącej stacji [...]

metryczka