2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

Postanowienie z dnia 30-04-2010 r. znak: RDOŚ-18-WOOŚ-7048-3-10/4/10/jg

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wyraża opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oodziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie dwutorowej linii napowietrznej 110kV od istniejącego słupa nr 41/6 do istniejącej stacji 110/30/15kV Jarosław

str.1 (251kB) jpg

str.2 (303kB) jpg

str.3 (304kB) jpg

str.4 (278kB) jpg

str.5 (155kB) jpg

metryczka


Wytworzył: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie (30 kwietnia 2010)
Opublikował: Zbigniew Piskorz (11 maja 2010, 12:08:04)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (2 lutego 2021, 10:07:08)
Zmieniono: korekta katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1413