2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

Pismo z dnia 25-11-2010 r., znak: KOŚ-7624-ŚR/23/10

Zapytanie o potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.: "Płyta Rynku - rewitalizacja obszarów Starego Miasta wraz ze zmianą funkcjonalności placu Św. Michała" onejmująca działki nr ewid. 2300/3, 2314, 2320/2, 2352/1, 2354, 2355, 2356, 2391/1, 2391/4, 2391/5, 2391/6, 2401, 2436, 2451, 2453, 2352/6, 2362, 2437, 2351/2, 2440/2 położone w obrębie nr 4 w Jarosławiu

pismo (233kB) jpg

metryczka


Wytworzył: z-ca naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska (25 listopada 2010)
Opublikował: Zbigniew Piskorz (29 listopada 2010, 12:06:29)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (2 lutego 2021, 10:44:29)
Zmieniono: korekta katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1384