2011

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

2011

Obwieszczenie z dnia 17-02-2011 r., znak: KOŚ-7624-ŚR/23/10-11

Dotyczy przedsięwzięcia pn.: "Płyta Rynku - rewitalizacja obszarów Starego Miasta wraz ze zmianą funkcjonalności placu Św. Michała" [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia z dnia 17-02-2011 r., znak: KOŚ-7624-ŚR/23/10-11

Dotyczy przedsięwzięcia pn.: "Płyta Rynku - rewitalizacja obszarów Starego Miasta wraz ze zmianą funkcjonalności placu Św. Michała" [...]

Obwieszczenie z dnia 11-02-2011 r., znak: KOŚ-7624-ŚR/2/10-11

Dotyczy przedsięwzięcia pn.: "Stacja paliw płynnych i gazowych z myjnią pojazdów na działkach nr 705/1, 705/2 przy ul. Kruhel Pełkiński w Jarosławiu" [...]

Opinia z dnia 31-01-2011 r., znak: PZNS.460-2/11

Dotyczy przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 880 Jarosław-Pruchnik km 0+000 do 16+776" [...]

Postanowienie Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 27-01-2011 r., znak: KOŚ-7624-ŚR/23/10-11

Dotyczy przedsięwzięcia pn.: "Płyta Rynku - rewitalizacja obszarów Starego Miasta wraz ze zmianą funkcjonalności placu Św. Michała" [...]

metryczka