2012

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

2012

Zapytanie o potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z dnia 19-04-2012; znak: KOŚ.6220.6.2012

Zapytanie o potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z dnia 19-04-2012; znak: KOŚ.6220.6.2012 - "Budowa stacji paliw płynnych i LPG, stacji diagnostyki oraz hotel w Jarosławiu na działkach: 1690, 1691, [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środow. uwarunk. dla planowanego przedsięw. pn: Budowa stacji paliw płynnych i LPG, stacji diagnostyki oraz hotel w Jarosławiu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środow. uwarunk. dla planowanego przedsięw. pn: " Budowa stacji paliw płynnych i LPG, stacji diagnostyki oraz hotel w Jarosławiu na działkach nr: 1690, 1691, 1692, 1693/92, [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn:"Budowa stacji pomiarowej gazu Q=10.000 m3/h dla OWENS ILLINOIS Polska S.A."

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn:"Budowa stacji pomiarowej gazu Q=10.000 m3/h dla OWENS ILLINOIS Polska S.A. w Jarosławiu działka nr 3000/3 obreb 5 [...]

Zapytanie o potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z dnia 29-03-2012; znak: KOŚ.6220.4.2012

Zapytanie o potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z dnia 29-03-2012; znak: KOŚ.6220.4.2012 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewzięcia pn: "Galeria [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 26-03-2012 r. znak: KOŚ.6220.4.2012 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 26-03-2012r; znak: KOŚ.6220.4.2012 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: "Galeria Handlowo-Usługowa w Jarosławiu pomiedzy ulicami: [...]

metryczka