Informacja dotycząca udostępniania aktów normatywnych i innych aktów prawnych

Urząd Miasta Jarosławia udostępnia nieodpłatnie Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie lub zawarte w nich akty normatywne i inne akty prawne, w tym orzeczenia, jak również zbiór aktów prawa miejscowego Gminy Miejskiej Jarosław:
  • do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia www.bip.jaroslaw.um.gov.pl,
  • w postaci elektronicznej do powszechnego wglądu w godzinach pracy Urzędu Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław – infomat usytuowany w holu na parterze budynku ratusza.
 
Urząd Miasta Jarosławia prowadzi również zbiór aktów prawa miejscowego wraz ze skorowidzami, ustanowionych przez Radę Miasta Jarosławia. Są one dostępne nieodpłatnie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia oraz do wglądu w godzinach pracy w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia – ul. Rynek 1, ratusz, pokój nr 27, II piętro – Wydział Organizacyjno-Administracyjny, Biuro Obsługi Rady Miasta Jarosławia.

Wydruk, wykonanie kserokopii aktów normatywnych i innych aktów prawnych jest odpłatne na zasadach określonych w Zarządzeniu nr 117/2021 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie  ustalenia ceny arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego zawartego w dziennikach urzędowych i zbiorach aktów prawa miejscowego udostępnianych do wglądu w Urzędzie Miasta Jarosławia.
 
Zarządzenie nr 117/2021 Burmistrza Miasta Jarosławia (984kB) pdf
 
Wniosek do pobrania:

Wniosek o udostępnienie wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego zawartego w dziennikach urzędowych i zbiorach aktów prawa miejscowego udostępnianych do wglądu w Urzędzie Miasta Jarosławia (17kB) word
 

metryczka


Wytworzył: Beata Piskorz (21 kwietnia 2021)
Opublikował: Barbara Brzezińska (21 kwietnia 2021, 11:10:39)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (21 kwietnia 2021, 11:21:01)
Zmieniono: uzupełnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1349