Raport o stanie Gminy Miejskiej Jarosław za 2020 rok

Raport o stanie Gminy Miejskiej Jarosław za 2020 rok
- debata i warunki udziału

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Jarosławia przedstawia raport o stanie gminy, obejmujący podsumowanie działalności burmistrza w 2020 roku, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
 
Rada Miasta Jarosławia będzie rozpatrywała raport podczas sesji, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi. Raport rozpatrywany będzie w pierwszej kolejności, po czym odbędzie się nad nim debata.
W debacie nad raportem, oprócz radnych, głos mogą również zabrać mieszkańcy w myśl ust. 6 w/w ustawy.
Jednak dopuszczenie do głosu podczas debaty nad raportem jest uwarunkowane koniecznością pisemnego zgłoszenia do przewodniczącego Rady Miasta Jarosławia, popartego w przypadku Gminy Miejskiej Jarosław, podpisami co najmniej 50 mieszkańców.

Zgłoszenie wraz z podpisami powinno trafić do biura rady najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy.

Ze względu na sytuację epidemiczną, zgłoszenia wraz z podpisami mieszkańców, można składać w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Jarosławia (parter, pok. nr 2) do dnia 18 czerwca (piątek) do godz. 15.30.

W dniach 19-20 czerwca 2021 roku zgłoszenia do udziału w debacie będzie można składać do skrzynki usytuowanej przy głównym wejściu do budynku ratusza (od strony zabytkowej studni).

Ewentualnie, zgłoszenia w postaci przesłanego skanu, można dokonać również mailowo na adres: kancelaria@um.jaroslaw.pl do dnia 20 czerwca br.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszenia do przewodniczącego rady. Podczas debaty głos może zabrać 15 mieszkańców Jarosławia, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Ponieważ obrady sesji odbędą się w trybie zdalnym, udział mieszkańców, chcących zabrać głos w debacie nad raportem, również będzie odbywał się w trybie zdalnym.

W tym celu zostanie przygotowane w pokoju nr 1 (na parterze) w budynku Urzędu Miasta Jarosławia stanowisko umożliwiające udział w debacie. W związku z tym, bardzo prosimy osoby chcące wziąć udział w debacie poprzez wcześniejsze pisemne zgłoszenie zamiaru udziału w debacie, o podanie numeru telefonu kontaktowego oraz adresu mailowego w celu sprawnego poinformowania o kolejności udziału.
 
DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY MIEJSKIEJ JAROSŁAW ZA 2020 ROK
odbędzie się na sesji Rady Miasta Jarosławia 
w dniu 21 czerwca 2021 r., godz. 9.00
 
Poniżej przedstawiamy Państwu „Raport o stanie Gminy Miejskiej Jarosław za 2020 rok" wraz z drukiem zgłoszenia chęci udziału w debacie.
 
Zapraszamy do zapoznania się z raportem!

Raport o stanie Gminy Miejskiej Jarosław za 2020 rok (11664kB) pdf

wzór zgłoszenia udziału mieszkańców w debacie nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Jarosław za 2020 rok (17kB) word

metryczka


Wytworzył: Waldemar Paluch (1 czerwca 2021)
Opublikował: Barbara Brzezińska (1 czerwca 2021, 12:22:02)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (21 czerwca 2021, 08:06:08)
Zmieniono: uzupełnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 723