Lista wydziałów

W strukturę urzędu wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

Wydział Organizacyjno-Administracyjny (OA)                                        
Wydział Finansowo-Księgowy (FK)
Wydział Infrastruktury Technicznej (WIT)                                                      
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska (GKN)
Wydział Spraw Społecznych i Obronnych (SO)                                          
Wydział Oświaty i Sportu (WOS)
Biuro Burmistrza Miasta (BBM)
Biuro Strategii i Pozyskiwania Funduszy (BSF)
Urząd Stanu Cywilnego (USC)                                                                       
Straż Miejska (SM)                                                                             
Wieloosobowe stanowisko ds. zamówień publicznych (ZP)
Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi prawnej (RP)
Wieloosobowe stanowisko ds. informatyki i przetwarzania danych (BI)
Samodzielne stanowisko Administratora Systemu Teleinformatycznego (ASI)                     
Samodzielne stanowiska ds. audytu (AU)
Samodzielne stanowisko ds. kontroli i nadzoru właścicielskiego (KW)
Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)
Rzecznik Prasowy Burmistrza usytuowany organizacyjnie w strukturze Biura Burmistrza Miasta, podlegający w zakresie zadań rzecznika bezpośrednio burmistrzowi (RZP)
Pełnomocnik burmistrza ds. informacji niejawnych, a zarazem pracownik Wydziału Spraw Społecznych i Obronnych podlegający w zakresie zadań pełnomocnika burmistrzowi (IN)
Inspektor Ochrony Danych (IOD)                                     
   
Struktura urzędu obejmuje również stanowiska zaliczające się do kierownictwa urzędu:
 
1.  burmistrz (B)
2.  pierwszy zastępca burmistrza (ZB1)
3. drugi zastępca burmistrza (ZB2)
4. sekretarz (SE)
5. skarbnik (SK)

metryczka


Wytworzył: UM Jarosław (6 kwietnia 2005)
Opublikował: UM Jarosław (15 maja 2004, 16:01:46)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (1 maja 2021, 11:48:33)
Zmieniono: aktualizacja wydziałów

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 62305