Rejestr skarg i wniosków

Rejestr spraw:
Sprawy wniesione do Urzędu Miasta Jarosławia są rejestrowane przez Kancelarię Ogólną, a następnie ewidencjonowane w spisach i rejestrach spraw prowadzonych przez poszczególne wydziały urzędu.

Zakres spraw załatwianych przez kancelarię ogólną:

1. przyjmowanie korespondencji,
2. udzielanie informacji w zakresie:
     - załatwiania spraw przez poszczególne wydziały,
     - struktury organizacyjnej urzędu,
3. wydawanie druków i formularzy urzędowych.

Strony przyjmują:

  • burmistrz lub jego zastępcy we wtorki każdego tygodnia, w godzinach od 10.00 do 15.00,
  • w czasie nieobecności burmistrza lub zastępców, strony przyjmuje sekretarz miasta,
  • dyrektorzy wydziałów i kierownicy jednostek organizacyjnych urzędu, we wtorki każdego tygodnia;
  • pracownicy urzędu codziennie w godzinach pracy od 7.30 do 15.30,

Jeżeli wtorek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie stron odbywa się w następnym dniu roboczym.

Sposób złożenia wniosku lub wniesienia skargi:
Wszystkie wpływające do urzędu skargi i wnioski są rejestrowane przez sekretarza miasta i niezwłocznie przekazywane do poszczególnych wydziałów celem wyjaśnienia.

1. Skargi i wnioski zgłaszane ustnie są przyjmowane do protokołu.
2. Pracownik, który przyjął skargę lub wniosek, niezwłocznie przedstawia protokół burmistrzowi lub zastępcy, celem dyspozycji co do dalszego załatwienia sprawy.

Sekretarz miasta zapewnia sprawną obsługę obywateli, zgłaszających osobiście skargi i wnioski burmistrzowi i zastępcom.

Godziny przyjęć interesantów :
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30


Kontakt:
Urząd Miasta Jarosławia
37-500 Jarosław
pokój nr 2 (parter) 
tel. 0 16 624 87 15


metryczka


Wytworzył: Barbara Brzezińska (25 maja 2004)
Opublikował: Barbara Brzezińska (25 maja 2004, 11:12:21)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (2 marca 2020, 09:10:11)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 17588