Kluby Radnych

Kluby Radnych

Kluby radnych w kadencji 2018 - 2023

Klub Radnych „Wspólnie zmieniajmy Jarosław”: 1) Sebastian Kogut - przewodniczący 2) Batiuk–Jankiewicz Dorota - członek 3) Cisek-Skiba Magdalena - członek 4) Kiper Krzysztof - członek 5) Litwiak Jarosław - członek 6) [...]

Kluby Radnych

Przedstawione poniżej kluby radnych działały w trakcie trwania IV kadencji Rady Miasta Jarosławia, która zakończyła się 27 października 2006 roku.  KLUB RADNYCH SLD-UP Henryk Babiś Stanisław Jucha Wacław Spiradek Janusz [...]

metryczka