rejestry, ewidencje, archiwa

Szkoła prowadzi następujące rejestry i ewidencje: 
 • arkusze ocen uczniów,
 • dokumentacja dotycząca nadawania stopni awansu zawodowego nauczyciela,
 • dokumentacja dotycząca sprawdzianu i wyników z OKE,
 • dokumentacja sprawozdań GUS i innych,
 • ewidencja czasu pracy pracowników,
 • ewidencję druków ścisłego zarachowania,
 • ewidencję środków trwałych,
 • książkę kontroli Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej,
 • książki kontroli nadzoru pedagogicznego, księga korespondencji,
 • księga protokołów Rady Pedagogicznej,
 • księga zastępstw,
 • księgę ewidencji dzieci,
 • księgę ewidencji uczniów,
 • księgę korespondencji,
 • księgi inwentarzowe,
 • pracowników i ich akt osobowych,
 • rejestr pieczęci,
 • rejestr świadectw ukończenia szkoły,
 • rejestr urlopów,
 • rejestr wydanych legitymacji szkolnych,
 • rejestr wydawanych kart rowerowych,
 • rejestr wypadków,
 • rejestr zwolnień lekarskich.

 • Szkoła posiada archiwum, w którym znajduje się dokumentacja przebiegu nauczania
  w tym :
 •  akta osobowe byłych pracowników,
 • arkusze ocen uczniów Szkoły dla Pracujących,
 • arkusze ocen, arkusze organizacji roku szkolnego,
 • dokumentacja finansowa,
 • dzienniki lekcyjne,
 • dzienniki lekcyjne Szkoły dla Pracujących,
 • księgi protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej.

metryczka


Wytworzył: Patrycja Stefanowska (13 lipca 2020)
Opublikował: Katarzyna Nowak (25 maja 2004, 09:22:25)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Nowak (13 lipca 2020, 12:06:03)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5912