zarządzenia nieobowiązujące - rok 2005

zarządzenia nieobowiązujące - rok 2005

Zarządzenie nr 236 z dnia 2 listopada 2005 roku w sprawie powierzenia prowadzenia spraw Gminy w imieniu Burmistrza Miasta

zarządzenie uchylone, archiwalne Treść zarządzenia znajduje się w pliku poniżej [...]

Zarządzenie nr 187 z dnia 5 września 2005 roku w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego i gruntu

zarządzenie archiwalne - uchylone zarządzeniem Nr 6 z 10 stycznia 2006 roku. Treść zarządzenia znajduje się w pliku poniżej [...]

Zarządzenie nr 168 z dnia 17 sierpnia 2005 roku w sprawie korzystania ze służbowego samochodu osobowego DAEWOO Leganza

zarządzenie archiwalne - straciło moc na podstawie zarządzenia Nr 10 z dnia 12 stycznia 2006 roku. Treść zarządzenia znajduje się w pliku poniżej [...]

Zarządzenie Nr 88 z dnia 20.05.05 w sprawie ustalenia ceny lokalu użytkowego i gruntu położonego przy ulicy Grodzkiej 17

Treść zarządzenia znajduje się w pliku poniżej zarządzenie uchylone, archiwalne [...]

Zarządzenie Nr 70 z dnia 27.04.05 w sprawie ustalenia warunków przyznawania i wypłaty premii zadaniowej dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi Urzędu Miasta Jarosławia

Treść zarządzenia znajduje się w pliku poniżej Regulamin premii zadaniowej dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi Urzędu Miasta Jarosławia [...]

Zarządzenie Nr 37a z dnia 3 marca 2005 roku w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont oraz przyjętych zasad rachunkowości

zarządzenie uchylone, archiwalne Treść zarządzenia znajduje się w pliku poniżej [...]

Zarządzenie Nr 20 z dnia 13.01.05 w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego i gruntu

Treść zarządzenia znajduje się w pliku poniżej zarządzenie uchylone, archiwalne [...]

metryczka