2019

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017

2019

Wycinka drzew na terenach zieleni miejskiej – „Bulwarach” nad Sanem

ZP.271.4.33.2019                                        [...]

Wycinka, pielęgnacja i nasadzenia drzew na terenach zieleni miejskiej i cmentarzach komunalnych.

ZP.271.4.31.2019                                        [...]

Odtworzenie trawników w pasie drogowym ulicy Gębarowicza i ulicy Matejki.

ZP.271.4.27.2019                                        [...]

Instalowanie nowych słupów oświetleniowych w zamian za zniszczone po kolizjach drogowych oraz opraw oświetlenia ulicznego.

ZP.271.4.22.2019                                        [...]

Drogi wewnętrzne gminne- Utwardzenie drogi wewnętrznej oznaczonej w MPZP przy ulicy Pogodnej jako 1KDL I20 KDD

ZP.271.4.19.2019                                        [...]

Drogi publiczne gminne- Przebudowa ul. Na Skarpie w Jarosławiu

ZP.271.4.18.2019                                        [...]

Zakup i montaż nowej wiaty przystankowej wraz z wyposażeniem

ZP.271.4.14.2019                                        [...]

Drogi publiczne gminne - przebudowa chodników (krawężnik + zjazdy) przy ul. Chrobrego.

ZP.271.4.12.2019                                        [...]

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY Drogi publiczne gminne - utwardzenie placu przy bloku nr 1 ul. Księdza Jakuba Makary w Jarosławiu

ZP.271.4.13.2019                                        [...]

Zagospodarowanie ogrodu przy budynku Senior +

ZP.271.4.5.2019                                       & [...]

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: wycinkę, pielęgnację i nasadzenia drzew na terenach zieleni miejskiej i cmentarzach komunalnych.

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: wycinkę, pielęgnacje i nasadzenia drzew na terenach zieleni miejskiej i cmentarzach komunalnych. [...]

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: Przedmiotem zamówienia są remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2019 roku obejmujące: - Drogi publiczne - Drogi wewnętrzne

Jarosław, dnia 04 luty 2019 r.   INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: Przedmiotem zamówienia są remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2019 [...]

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: Przedmiotem zamówienia są remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych publicznych w 2019 r. w zakresie oznakowania pionowego.

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: Przedmiotem zamówienia są remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych publicznych w 2019 r. w zakresie oznakowania pionowego. PEŁNA [...]

Konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w roku 2019

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: Konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w roku [...]

metryczka