2010

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004

2010

Porządek obrad sesji na dzień 29 grudnia 2010 roku (środa)

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Przyjęcie porządku obrad. III. Przyjęcie protokołów z: ·          I sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 29 listopada 2010 r., [...]

Porządek obrad sesji na dzień 6 grudnia 2010 roku (poniedziałek)

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Przyjęcie porządku obrad. III. Przyjęcie ślubowania Burmistrza Miasta Jarosławia. IV. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Jarosławia. V. [...]

Porządek obrad sesji na dzień 1 grudnia 2010 roku

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocnosci obrad (godzina 9.00) II. Przyjęcie porządku obrad. III. Przyjęcie protokołu z LXXXII sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 8 listopada 2010 roku. IV. Podjęcie uchwał: 1) w sprawie ustalenia [...]

Porządek obrad sesji na dzień 29 listopada 2010 roku

Sesja zostanie poprzedzona mszą świętą o godz. 10.00 w Kolegiacie Jarosławskiej. Porządek obrad sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Ślubowanie radnych. 3. Stwierdzenie prawomocnosci obrad. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór [...]

Porządek obrad sesji na dzień 8 listopada 2010 roku

Część I - robocza - godz. 8.30 I.Otwarcie. II. Stwierdzenie prawomocności obrad. III. Przyjęcie protokołu. IV. Podjęcie uchwał: 1) w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w [...]

Porządek obrad sesji w dniu 25 października 2010 roku

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Wręczenie złotej odznaki "Za Zasługi Dla Miasta Jarosławia" Pani prof. dr hab. Janinie Marciak-Kozłowskiej. III. Przyjęcie protokołów z: - LXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta [...]

Porządek obrad sesji w dniu 27 września 2010 roku

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Przyjęcie porządku obrad. III. Przyjęcie protokołu z LXXVII sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 30 sierpnia 2010 r. IV. Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza w okresie [...]

Porządek obrad sesji zwołanej na dzień 30 sierpnia 2010 roku (poniedziałek)

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Przyjęcie porządku obrad. III. Przyjęcie protokołów z: -LXX sesji Rady MIasta Jarosławia z dnia 31 maja 2010 roku-LXXI uroczystej sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 11 czerwca [...]

Porządek obrad sesji w dniu 30 czerwca 2010 roku (środa)

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Przyjęcie porządku obrad. III. Podjęcie uchwał: 1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok; 2) w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczajacych poza rok [...]

Porządek obrad nadzwyczajnej sesji zwołanej na dzień 22 czerwca 2010 roku (wtorek)

I.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocnosci obrad. II. Przyjecie porządku obrad. III. Podjęcie uchwały: - w sprawie zaopiniowania projektu studium ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Sanu. IV. Zakończenie obrad. [...]

Porządek obrad sesji na dzień 31 maja 2010 roku (poniedziałek)

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Przyjęcie porządku obrad. III. Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady. IV. Przyjęcie sprawozdania z realizacji [...]

Porządek obrad sesji nadzwyczajnej w dniu 5 maja 2010 (środa)

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Przyjęcie porządku obrad. III. Podjecie uchwały:-w sprawie utworzenia odrębnych obwaodów głosowania. IV. Zakończenie obrad. [...]

Porządek obrad uroczystej sesji w dniu 20 kwietnia 2010 roku (wtorek)

Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Powitanie gości. Okolicznościowe wystąpienia. Przyjęcie oświadczenia Rady Miasta Jarosławia i Rady Powiatu Jarosławskiego. Zakończenie obrad.   [...]

Porządek obrad sesji z 26 kwietnia 2010 roku (poniedziałek)

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.II. Przyjęcie porządku obrad.III. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej LXV sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 22 marca 2010 roku.IV. Przyjęcie protokołu z LXVI sesji Rady Miasta [...]

Porządek obrad uroczystej sesji w dniu 22 marca 2010 roku (poniedziałek)

Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Powitanie gości. Wystąpienie: godz. 9.35 - 9.40  - Burmistrza Miasta Jarosławia godz. 9.40 - 10.00 - zaproszonych [...]

Porządek obrad sesji na dzień 23 marca 2010 roku (wtorek)

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Przyjęcie porządku obrad. III. Przyjęcie protokołu z LXIII sesji z dnia 15 lutego 2010 r. III. Przyjęcie protokołu z LXIV nadzwyczajnej sesji z dnia 1 marca 2010 r. IV. Przyjęcie [...]

Porządek obrad sesji na dzień 15 lutego 2010 roku (poniedziałek)

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Przyjęcie porządku obrad. III. Przyjęcie protokołu z LXII nadzwyczajnej sesji z dnia 18 stycznia 2010 r. IV. Przyjęcie planu pracy Rady Miasta Jarosławia na rok 2010. V. [...]

Porządek obrad sesji na dzień 18 stycznia 2010 roku (poniedziałek)

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Przyjęcie porządku obrad. III. Przyjęcie protokołu z LIX sesji z dnia 18 grudnia 2009 roku. IV. Przyjęcie protokołu z LX sesji z dnia 29 grudnia 2009 roku. v. Przyjęcie protokołu [...]

Porządek obrad sesji na dzień 4 stycznia 2010 roku (poniedziałek)

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Przyjęcie porządku obrad. III. Podjęcie uchwały: 1) w sprawie zaciągniecia kredytu długoterminowego,2) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok. IV. Zakończenie [...]

metryczka