zarządzenia - rok 2007

zarządzenia - rok 2007

Zarządzenie Nr 223 z dnia 7 listopada 2007 roku jest opatrzone klauzulą "poufne" i ze względu na ochronę informacji niejawnych nie jest opublikowane w BIP

Zarządzenie Nr 223 zmienia zarządzenie Burmistrza Miasta Jarosławia Nr 202/PF1 z dnia 27 września 2005 roku, które również nie zostało opublikowane ze względu na klauzulę "poufne". [...]

Zarządzenie nr 146 z dnia 30 lipca 2007 roku w sprawie wprowadzenia Planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta Jarosławia

Załącznik do Zarządzenia nr 146 - Plan ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta Jarosławia znajduje się w ewidencji zarządzeń Burmistrza Miasta Jarosławia, został wprowadzony do użytku służbowego, jako dokument o charakterze [...]

[...]

metryczka