Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 2 (z 2)

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 r.
rejestr zmian informacji

zmiana katalogu publikacji
Data: 2020-11-06 14:28:40
Autor: Barbara Brzezińska
zmiana katalogu publikacji
Data: 2020-11-06 14:28:20
Autor: Barbara Brzezińska
Zmiany o pozycjach 1 - 2 (z 2)

powrót do informacji »