2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

DOSTARCZENIE ŚRODKÓW DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I JAKOŚCI WODY NA OBIEKCIE KRYTEJ PŁYWALNI I PŁYWALNI SEZONOWEJ

wyniki postępowania - wyniki (12kB) word

Jarosław 04.01.2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Burmistrza Adolfa Dietziusa
37-500 Jarosław ul. Gen. Wł. Sikorskiego 5
ogłasza postępowanie pn:

DOSTARCZENIE ŚRODKÓW DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I JAKOŚCI WODY
 NA OBIEKCIE KRYTEJ PŁYWALNI I PŁYWALNI SEZONOWEJ
 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera instrukcja dla wykonawców, dostępna w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta.
2. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w przypadku uzyskania środków.
5. Termin wykonania zamówienia: od 22.01.2018  do 31.12.2018 r.
6. Wartość zamówienia – do kwoty progowej.
7. Kryteria oceny ofert – 100% cena.
8. Zamawiający nie wymaga wadium.
9. Termin składania ofert upływa dnia: 19.01.2018 o godz. 09:00.
7. Oferty w zaklejonych kopertach z opisem „Środki do utrzymania czystości i jakości wody na obiekcie Krytej Pływalni i Pływalni Sezonowej” należy składać w siedzibie zamawiającego, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jarosławiu, pokój administracji (Hala Sportowa).
8. Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych i odbędzie się w dniu 19.01.2018 r. o godz. 09:30 siedzibie Zamawiającego, świetlica hala sportowa.
9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu składania ofert.
10. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:              
w sprawach dotyczących organizacji postępowania i przedmiotu zamówienia Marek Leja  – MOSiR Jarosław, ul. Sikorskiego 5, 37-500 Jarosław tel. 16  621-56-58 w 43
12. Instrukcja dla wykonawców dostępna jest na stronie internetowej http://www.bip.jaroslaw.um.gov.pl/ oraz w siedzibie zamawiającego
 
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW - instrukcja (15kB) word

wyniki postępowania - wyniki (12kB) word

                                                                                                             Dyrektor MOSiR
 
                                                                                                              Jacek Stalski

metryczka


Wytworzył: Jacek Stalski (4 stycznia 2018)
Opublikował: Piotr Chrzan (5 stycznia 2018, 08:24:52)

Ostatnia zmiana: Piotr Chrzan (23 stycznia 2018, 09:14:13)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 535